Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.11.2009) - eltrak