Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.11.2009) - eltrak