Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.11.2010) - eltrak