Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.12.2009) - eltrak