Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.12.2009) - eltrak