Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.12.2010) - eltrak