Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.12.2010) - eltrak