Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.12.2012) - eltrak