Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.12.2012) - eltrak