Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (03.12.2013) - eltrak