Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.02.2014) - eltrak