Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.03.2013) - eltrak