Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.03.2013) - eltrak