Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.05.2010) - eltrak