Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.08.2010) - eltrak