Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.09.2009) - eltrak