Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (04.09.2012) - eltrak