Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.09.2012) - eltrak