Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.09.2013) - eltrak