Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.10.2010) - eltrak