Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.10.2013) - eltrak