Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.12.2009) - eltrak