Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.12.2012) - eltrak