Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.03.2013) - eltrak