Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.08.2010) - eltrak