Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.09.2012) - eltrak