Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.09.2013) - eltrak