Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.10.2009) - eltrak