Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.10.2009) - eltrak