Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.10.2010) - eltrak