Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.10.2012) - eltrak