Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (05.11.2012) - eltrak