Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.11.2012) - eltrak