Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.12.2012) - eltrak