Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (06.06.2012) - eltrak