Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.06.2012) - eltrak