Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.08.2012) - eltrak