Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.09.2010) - eltrak