Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.12.2012) - eltrak