Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.01.2013) - eltrak