Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.02.2012) - eltrak