Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (07.02.2014) - eltrak