Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.04.2010) - eltrak