Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.09.2009) - eltrak