Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.09.2010) - eltrak