Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.10.2010) - eltrak