Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.12.2009) - eltrak