Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (11.01.2010) - eltrak