Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.01.2013) - eltrak