Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (09.02.2010) - eltrak